Cookies policy and personal data protection

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului https://equester.ro. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre cerințele principale tratate de Clubul Sportiv Equester Iași, deținător al site-ului web https://equester.ro, cu maximă responsabilitate.

Introducere

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării servciilor Clubului Sportiv Equester și a paginii de internet https://equester.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “site-ul”.

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal sunt protejate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 „privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date“, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 (denumit în continuare „RGPD“ sau „Regulamentul“).

Conform art. 13 din Regulament, înainte de a vă colecta datele personale ne vom identifica și vă vom informa care este motivul, scopul și justificarea colectării acestora.

Operatorul

Clubul Sportiv Ecvestru Equester Iași, cu sediul social în Iași, Baza Hipică Voinești, înregistrat în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă nr. 37/A/25.02.2010 a Tribunalului Iași, Cod fiscal nr. 26682882, tel. +40 725 925 784, în calitate de operator de date, prin prezenta Politica de confidențialitate, vă pune la dispoziție informații pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Clubul Sportiv Equester, prin politicile adoptate, acordă importanță protejării datelor personale, se va asigura că va respecta drepturile persoanelor vizate în temeiul RGPD și va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate cu respectarea cerințelor RGPD.

Motivul colectării datelor cu caracter personal apare în momentul în care interacționați cu Clubul Sportiv Equester prin intermediul platformei Facebook, direct (cu ocazia prezentării dumneavoastră la locația Clubului) sau prin intermediul site-ului https://equester.ro (prin completarea formularelor de rezervare, formularelor de abonament sau formularelor de contact) – factori declanșatori ai acțiunii de colectare.

Doar copiii cu vârsta de cel puțin 16 ani pot să-și dea consimțământul. Pentru copiii sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

Colectăm datele personale în următoarele situații:
 1. Direct de la dvs., atunci când completați un formular de rezervare, de abonament sau de informații și contact pe site-ul https://equester.ro;
 2. Când ne transmiteți o solicitare pe email sau prin SMS sau atunci când ne transmiteți CV-ul dvs. în vederea unei eventuale angajări;
 3. Când completați declarația de asumare a răspunderii, pusă la dispoziție de personalul Equester, la sediul social al Clubului;
 4. Când ne sunt furnizate indirect: Informațiile dvs. pot fi distribuite către noi de către servicii ce au deja acces la datele dvs. (de ex. Facebook).
 5. Când vizitați site-ul nostru: utilizăm cookie-uri pentru a te identifica atunci când vizitezi site-ul nostru și pentru a ne permite să îți personalizăm experiența online (de exemplu, detaliile tale de conectare, informațiile de care ești interesat, etc.). https://equester.ro nu trimite spam. Trimitem emailuri doar celor ce s-au înscris la lista de abonați și respectăm decizia celor ce doresc să se dezaboneze.
Clubul Sportiv Equester prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate:

a) Pentru prestarea serviciilor noastre:

 • Pentru a vă furniza produsele sau serviciile relevante, precum și pentru a vă contacta cu mesaje privind modificări ale produselor sau serviciilor;
 • Pentru a vă factura pentru utilizarea serviciilor noastre, sau pentru a vă retrage suma corespunzătoare din credit;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu serviciile noastre;
 • Pentru a vă furniza informații la zi în legătura cu serviciile noastre;
 • Pentru a gestiona relația noastră cu dvs. în calitate de client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența dvs. cu noi;

b) Pentru analizarea conformității pregătirii dvs. cu cerințele postului, în situația în care prelucrarea datelor se face în urma recepționării unui CV din partea dvs.;

c) Pentru contactarea dvs. în vederea desfășurarii unui interviu pentru ocuparea unui post în cadrul Clubului Equester;

d) Dacă v-ați dat consimțământul în acest sens, pentru a vă păstra CV-ul și a vă contacta pentru recrutări viitoare;

e) Dacă v-ați dat consimțământul în acest sens, în scop de marketing, pentru:

 • verificarea identității, evaluarea nevoilor dvs. și furnizarea de recomandări cu privire la ce tipuri de servicii se potrivesc cel mai bine nevoilor dvs.;
 • transmiterea de comunicări periodice cu privire la serviciile noastre, îmbunătățiri aduse acestora, oferte sau campanii promoționale;

f) În plus, vă putem prelucra datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime precum:

 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spalarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale,
 • gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili serviciile, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și să putem revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor noastre.

Clubul Sportiv Equester nu poate fi tras la răspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ați furnizat, lipsa actualizării acestora și/sau neglijenta dumneavoastră referitoare la securitatea datelor, în situația în care terțe persoane au intrat în posesia datelor dumneavoastră.

Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și ulterior le prelucrăm, în baza unor prevederi legale (Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea Contabilității nr. 82/1991 și O.M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile), interese legitime sau consimțământului sunt:

 • Numele și prenumele, adresa de domiciliu și adresa de e-mail;
 • Datele din cartea de identitate, CNP, numărul de telefon;
 • Informațiile pe care le furnizați despre preferințele dvs.;
 • Informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru;
 • Comunicările pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, SMS, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare;
 • Informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul de browser, sursa de referință, durata vizitei și numărul de afișări ale paginii, dacă ați deschis emailuri de la noi, dacă ați accesat linkuri din emailurile noastre;
 • Detalii despre subiectele/domeniile de interes pentru dvs., răspunsurile la chestionarele noastre;

Opțional, vor putea fi colectate și date cu caracter special, dacă această obligație este impusă de o normă legală.

Clubul Sportiv Equester păstrează, conform specificațiilor Regulamentului, toate informațiile colectate în scopul derulării relațiilor contractuale sau precontractuale, precum și o evidență a tranzacțiilor efectuate în format electronic și care sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În acest sens, un set minim de date cu privire la identitatea dumneavoastră, va fi prelucrat cu scopul unic al respectării legislației în vigoare cu privire la asigurarea evidenței, inventarierii, selecționării, păstrării și folosirii documentelor pe care Societatea care le deține.

Drepturile de care beneficiați conform RGPD

Conform Regulamentului, vă bucurați de următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul privind accesul la datele colectate. În situația în care datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt prelucrate de Clubul Sportiv Equester, vă vom oferi acces la datele respective și la o serie de informații potrivit RGPD. Vă vom transmite, dacă ne veți solicita, o copie a datelor dumneavoastră care fac obiectul prelucrării;
 • Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține de la Clubul Sportiv Equester, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datele dumneavoastră inexacte, având în același timp dreptul de a obține completarea datelor dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“). Aveți dreptul de a obține din partea Clubului Sportiv Equester ștergerea datelor dumneavoastră, dacă se aplica unul dintre motivele prevăzute de RGPD;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține din partea Clubului Sportiv Equester restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră;
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi din partea Clubului Sportiv Equester datele dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat și dreptul de a ne solicita, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să vă transmitem datele către alt operator de date cu caracter personal.

Drepturile de care va bucurați pot fi exercitate, în condițiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin poșta la adresa Clubului Sportiv Equester din preambul sau pe adresa de e-mail office@equester.ro. Vom răspunde la cerere în termenul prevăzut de RGPD. Precizăm că, pentru a vă transmite răspunsul la o astfel de cerere, va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.

Dorim să vă informăm că, în baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitările abuzive și/sau anumite solicitări care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare și, totodată, că avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

În situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulament, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „ANSPDCP“) – www.dataprotection.ro și/sau instanțelor competente.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Clubul Sportiv Equester pe baza consimțământului dat de dumneavoastră în momentul în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment, printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail office@equester.ro. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe teritoriul României și/sau a celorlalte țări din cadrul Uniunii Europene, cu respectarea cerințelor Regulamentului.

Transferul datelor cu caracter personal către terți

Datele dumneavoastră colectate și prelucrate de către Clubul Equester nu vor fi vândute către terțe părți.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate furnizorilor-colaboratori împuterniciți ai Clubului Sportiv Equester, care prelucrează datele în scopul pentru care acestea au fost colectate și conform instrucțiunilor Clubului.

Categoriile de împuterniciți care prelucrează date în numele Clubului Equester pot fi, cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la:

 • furnizori de servicii de contabilitate;
 • resurse umane;
 • consultanță în management;
 • furnizori de servicii de suport IT;
 • furnizori de servicii de securitate IT;
 • furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajuta la îmbunătățirea și optimizarea Site-ului nostru.

Clubul Sportiv Equester va efectua evaluări prealabile adecvate în selectarea terților furnizori de servicii și va impune acestora să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Clubului Sportiv Equester.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Clubul Sportiv Equester ar putea partaja date cu caracter personal cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Clubului Sportiv Equester, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Securitatea datelor

Clubul Sportiv Equester va păstra datele dumneavoastră pe serverele noastre și/sau pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv a serviciilor de cloud ale terțelor părți).

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat la acestea. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură, context în care nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră până la ajungerea acestora pe Site-ul nostru.

Orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc și Clubul Sportiv Equester  nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le veți putea suferi dumneavoastră sau altă persoană ca rezultat al intercepției neautorizate. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Confidențialitatea datelor minorilor

Clubul Sportiv Equester nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință despre situații în care copiii săi au furnizat Clubului datele lor cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat Clubul Sportiv Equester.

În cazul în care Clubul Sportiv Equester descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Clubul va șterge aceste informații de pe sistemele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către Club a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Cookies și funcții de comunicare socială

Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie.

Funcțiile de comunicare socială, cum ar fi Facebook, utilizate de Clubul Sportiv Equester, pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați și pot seta un fișier de tip cookie, pentru a-i permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de politica de informare/politica privind confidențialitatea existentă la nivelul companiei care le furnizează.

Exonerare de răspundere

Site-ul https://equester.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Clubului Equester Iași.

Clubul Sportiv Equester Iași nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi făcut răspunzător pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Clubul Sportiv Equester Iași nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Durata de păstrare și prelucrare a datelor dumneavoastră

Clubul Sportiv Equester va prelucra și va procesa datele dumneavoastră pentru o perioada care nu va depăși perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

Astfel, dacă vă veți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, Clubul Sportiv Equester va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră.

În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea respectivelor date cu caracter personal în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

Clauze finale

Putem actualiza aceasta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile pe care le asiguram se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică.

În aceste situații, vă vom notifica orice modificare prin postarea unei noi variante pe Site-ul https://equester.ro/. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică.

Vă rugăm să consultați această Politică periodic, pentru a vă informa asupra modificărilor survenite.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@equester.ro sau puteți transmite o scrisoare pe adresa Clubului Sportiv Equester.

Pentru a beneficia de serviciile oferite de Clubul Equester, nu este nevoie să transmiteți Clubului date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) sau informații legate de cazierul penal.

Întrebări și detalii de contact:

Pentru eventuale întrebări privind protecția datelor în cadrul Clubului Equester și al site-ului https://equester.ro/ contactați–ne la:

Clubul Sportiv Ecvestru Equester Iași

Sediul social: Iași, Baza Hipică Voinești, jud. Iași

tel. +40 725 925 784, email office@equester.ro

De asemenea, puteți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor, Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BUCUREȘTI. Date de contact: http://www.dataprotection.ro/?page=contact, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Website: www.dataprotection.ro

Prin bifarea căsuței de acceptare vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile prezentate mai sus.
Activities

Team building with horses

Equester Pensiune Cai

Pensiune Cai

Clubul sportiv Equester - lectii de calarie copii Iasi

Horseback riding classes for children

Lectii-echitatie-adulti-2w

Horseback riding classes for adults

Autorizații

Club Sportiv Ecvestru Equester Iași – sediul social: Baza Hipică Voinești;

Inregistrat în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă nr. 37/A/25.02.2010 a Tribunalului Iași – Cod fiscal nr. 26682882;

Cont RO87RZBR0000060019385344, deschis la Raiffeisen Bank Iași.

The Equester Riding Club owns Certificatul de înregistrare sanitar-veterinară nr. 25/09.04.2019;

Farm code: RO 1002280536;

The club is certified with Cerificatul de Identitate Sportivă nr. 0055142, având cai legitimați în disciplina Sărituri peste obstacole.

Keep in touch
LinkedIn
Menu
×